23 mars 2010

Finalister til Statens Bymiljøpris

Statens Bymiljøpris deles ut hvert år, og i år er temaet ”Vann og byens liv”. Av de nominerte byene har Bergen og Trondheim utpekt seg, og har blitt trukket ut til å være med i finalerunden.

Leder for juryen, Ketil Kiran, begrunner valget av finalister slik:

Bergen:

- På tross av de siste måneders tørre vær, er Bergens identitet udiskutabelt knyttet til vann. Søknaden fra Bergen kommune gjør godt rede for koblingen mellom byen og vannet, i ulike former, og den viser en bred kartlegging, kunnskap og bevissthet om vann som ressurs, og om årsakssammenhenger mellom vannforvaltning og byplan.

Trondheim:

- Trondheim kommune framhever gjenåpningen av Ilabekken. Det arbeidet som er gjort er et godt eksempel på et målrettet vannmiljøprosjekt som er gjennomført ved hjelp av smidig budsjetthåndtering og på tross av komplekse avhengighetsforhold mellom mange involverte parter.

Byene har frist til 19. april for å sende inn ytterligere informasjon og begrunnelse for hvorfor de fortjener prisen. Juryen vil så reise på befaring til byene i løpet av mai, og vinneren vil bli offentliggjort 14. juni i Oslo

Selve prisutdelingen vil finne sted i vinnerbyen til høsten.

Les mer om kriteriene for Statens Bymiljøpris 2010

Les mer om Statens Bymiljøpris


Regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism