30 mars 2010

Firefelts bru i massivtre over Mjøsa

I forbindelse med byggingen av ny E6 skal det bygges ny bru med fire felt over Mjøsa. Statens Vegvesen har startet opp et forprosjekt for å se på mulighetene for å bygge en motorveibru i tre.

- Her ligger det en klar utfordring for fagmiljøene å vise treets fortreffelighet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Første etappe i dette prosjektet var en workshop avholdt på Honne kurs- og konferansesenter nylig. Her ble det konkludert med at det er teknisk mulig å bygge en trebru som er 1300 meter lang og med fire kjørefelt. Dette vil i så fall bli verdens største trebru. Et slikt prosjekt vil være av stor betydning for næringslivet i Innlandet, og vil bli en attraksjon i regionen.

- Vi har teknologien og vi har kompetansen. Her ligger det en klar utfordring for fagmiljøene å vise treets fortreffelighet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Neste etappe i forprosjektet er en internasjonal konferanse som skal avholdes på Lillehammer i september.

Trebruk: I forbindelse med byggingen av ny E6 skal det bygges ny bru med fire felt over Mjøsa. Statens Vegvesen har startet opp et forprosjekt for å se på mulighetene for å bygge en motorveibru i tre.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism