17 mars 2010

Rapport om biodrivstoff

- Det har vært vondt å se hvordan regjeringspartiene har rotet til debatten om reduserte utslipp fra transportsektoren. Regjeringen har funnet det lettere å definere målet, enn å tåle medisinen som kreves for å nå det, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Stortingets vedtak om å innføre avgift på biodiesel fra 1.1.2010 har skapt debatt.

- Den demonstrerte at det er behov for oppklaringer om faktiske forhold knyttet til klimaeffekten til forskjellige typer biodrivstoff, hvilket biodrivstoff som selges i Norge, hvilke muligheter som finnes for å sikre bærekraftig biodrivstoff og hvilke virkemidler som trengs for å øke produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff.

En ny rapport skal øke kunnskapsnivået om biodrivstoff og bidra til oppklaringer.

Regjeringen, som i denne perioden har oppfordret til produksjon og bruk av biodrivstoff, innførte avgift på biodiesel ifm. at statsbudsjettforslaget for 2010 ble lagt fram i oktober. Noen uker senere fattet Stortinget avgiftsvedtaket. Stikk i strid med tidligere signaler.

Biodrivstoff er et av de viktigste tiltakene for å redusere utslippene fra transportsektoren. "Klimakur", som Klima- og forurensningsdirektoratet nettopp la fram, fokuserer spesielt på biodrivstoff som virkemiddel, det samme gjør EU.

I Norge produseres biodrivstoff fra følgende kilder/råvarer;

- Rapsbasert biodiesel fra Europa,
- bioetanol laget av sukkerrør fra Brasil,
- bioetanol fra skandinavisk trevirke,
- biogass basert på kloakk.

Rapporten har en omfattende kildeliste, som kan brukes for å skaffe ytterligere informasjon om biodrivstoff.


BEREKRAFTIG BIODRIVSTOFF.pdf — PDF, 3,7MB

Norsk industri

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism