10 april 2010

Økt privatisering av byutviklingen

Tjuvholmen
Kommunens rolle i byplanleggingen er blitt mindre de siste årene, mens det private markedet kommer stadig sterkere inn. Dette gir nye utfordringer, både i forhold til det offentliges kontroll med byutviklingen, hvordan kommunen bruker den myndighet de har, og hvordan vi som innbyggere påvirkes av privatiseringen.

- Arkitektkonkurransen om utbygging av Tjuvholmen er et godt eksempel på hvordan det private næringslivet får en stadig større rolle, sier August E. Røsnes som er professor i arealplanlegging ved Norges landbrukshøgskole (NLH).

- De siste årene har kommunene gradvis fått en mer tilbaketrukket rolle i lokal planlegging og prosjektgjennomføring. De er mindre aktive når det gjelder å skaffe seg tomter for utbygging, og mer nølende til å bruke kommunens skatteinntekter til utbygging av infrastruktur, anlegg og bygninger for lokal service. Til gjengjeld får ulike grupper av grunneiere, utbyggere og finansinstitusjoner et sterkere grep om utviklingen, sier Røsnes.

Forskjellige utbyggingsavtaler med private tilbydere er blitt vanlig de siste årene. I en del kommuner inngår for eksempel entreprenørfirmaer avtaler om å bidra med betaling for fellesgodene i kommunen. Det kan dreie som om investeringer til barnehager, skoler, gamlehjem, eller andre typer infrastruktuelle fellesgoder, som vei-, vann- og avløpsnett.

- Det kan være problematisk at kommunene tøyer sin myndighet litt for langt når de inngår slike utbyggingsavtaler. De som ønsker å bygge, må gjennom plan- og bygningsetaten i kommunen for å få byggeprosjektene godkjent. Dermed kan kommunene "låse" utbyggeren ved å si at de bare får bygge på den betingelsen at de betaler for fellesgoder.

Et alternativ til slike utybyggingsavtaler er det som kalles "Offentlig privat samarbeid" (OPS). Her er det kommunen som finansiell enhet som lager en avtale med næringslivet. Dette gir klarere linjer for begge parter, blant annet fordi denne typen avtaler i større grad blir kontrollert av en utenforstående part.

forskning.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism