14 april 2010

Master in Development Studies

For andre gang arrangerer AHO og NTNU i samarbeid med fem samarbeidsuniversiteter i Øst-Afrika studieprogrammet Master in Development Studies: Urban Transformation and Sustainable Development. Studiet er et videreutdanningsprogram med fokus på bærekraftig byutvikling, og støttes av NOMA (Norads masterkursprogram).

Målgruppen for studiet er unge arkitekter, planleggere eller landskapsarkitekter som har vært i arbeid noen år, men som nå ønsker seg en ytterligere faglig utdyping. Målet med studiet er å gi unge profesjonelle en mulighet til å bedre kunne møte og forstå de faktiske utfordringene som følger av urban transformasjon generelt sett, og i en østafrikansk kontekst mer spesielt.

– Hvis unge fagfolk ønsker å holde seg orientert innen by- og boligutvikling så er et perspektiv som slutter i Sør-Europa for puslete. Globalt sett er det land i Sør som nå på alle måter preges av urbanisering og som vil gjøre det mye sterkere i framtida, hevder professor II Sven Erik Svendsen, som er koordinator for studieprogrammet,.

Studiet er lagt opp med to obligatoriske studieopphold à ca. 7 uker i Øst-Afrika og en periode for avsluttende avhandling/prosjekt. Utdanningen vil kunne gjennomføres som et heltidsstudium over tre semester (deltidsstudium over to år) og omfatter 90 studiepoeng. Undervisningsspråket er engelsk.

Hvert kurs vil få 12 studenter – de fleste fra samarbeidsuniversitetene i Afrika, men noen plasser reservert søkere fra Norge. For å få opptak må søkere ha arkitekt-, landskapsarkitekt- eller planleggerutdanning, og helst noe relevant praksis.

Søknadsfristen til studieprogrammet 2010/2011 er 23. april.

For mer informasjon, se www.aho.no/Development_Studies

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism