09 mai 2010

India går over til sparepærer - de store talls magi

Gitt at 400 millioner glødelamper på 60 W skiftes ut med sparepærer på 15 W:

Årlig forbruk med glødelamper (8 timer per dag) = 70.000.000 MWh

Energiforbruk per år = 70 millioner MWh / 8760 = 7990 MW

Årlig strømforbruk med sparepærer (8 timer per dag)) = 17.500.000 MWh

Energiforbruk per år = 17.500.000 MWh / 8760 = 1997 MW

Energibesparelser = 6000 MW

6000 MW er ikke mer enn 0,05% av Indias totale energibehov, men siden om lag 70 prosent av elektrisiteten i India er produsert av kull-kraftverk betyr 6000 MW spart at ca 4200 MW produsert fra kullkraft forsvinner.

Den indiske regjeringen mener at hvis alt går etter planen, vil det massive utskiftingsprogrammet føre til betydelig reduksjon i CO-utslipp fra kraftsektoren, noe som kan hjelpe landet til å oppnå sine mål om reduserte utslipp.

Kilde: Earth and Industry

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism