11 mai 2010

Oslo Arkitekturtriennale 2010

Oslo Arkitekturtriennale 2010 setter søkelys på arkitekturpolitikk for morgendagen. Hvilke kvaliteter i omgivelsene må vi etterstrebe? Hvilken arkitektur skal gi rammer om våre liv i tiårene framover?

Fra 22. september til 3. oktober er det duket for fjerde arkiteturtriennalen i Oslo. Det blir 12 dager med utstillinger, installasjoner, folkemøter, debatter, film, forelesninger og byvandringer, samt konferanser med profilerte gjester fra inn- og utland.

Hovedarena er Youngstorget i Oslo. I tillegg vil det bli aktiviteter ved Folketeateret, Folkets Hus, DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Arkitektur- og designhøgskolen, Arkitektenes hus og andre steder i byen.

Kurator for årets triennale er arkitekt Bjarne Ringstad og triennaletittelen MAN MADE henspeiler på våre bygde omgivelser. Hvert år investeres det milliarder i planlegging og bygging av arkitektur som blant annet omfatter veier, boliger, sykehus, skoler og kulturhus. Samtidig utfordres naturgrunnlaget av vårt levesett og de fysiske miljøene vi skaper. Det er grunn til å spørre om dagens prioriteringer og løsninger svarer på morgendagens utfordringer? Har vi reell innflytelse på i de beslutningene som påvirker våre omgivelser? Hvordan må morgendagens byer og tettsteder se ut? Hvilke transportsystemer trenger vi og hvordan bygge hus som er miljøvennlige nok? Har vi tilstrekkelig tilgang til rekreasjonsarealer og natur? Har vi kunnskap som kan sikre framtidsrettet handling og hvilke steg må vi ta?

Oslo Arkitekturtriennale skal fungere som et møtested og diskusjonsforum. Engasjementet for bytuvikling og arkitektur er stort, og under Triennalen skal det være lett å komme til og ytre meninger. Med god støtte fra Kulturdepartementet og Oslo kommune skal Oslo Arkitekturtriennale utvikles til Nordens viktigste arena for formidling og debatt om arkitektur og byutvikling. Vi vil dermed ta opp konkurransen med London Festival of Architecture, arkitekturbiennalen i Rotterdam og Veneziabiennalen!

OSLO ARKITEKTURTRIENNALE 2010

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism