10 juni 2010

Arkitekter utsettes for yrkesforbud

Mange anerkjente arkitektkontorer utelukkes fra konkurranser om å tegne offentlige bygninger, fordi de ikke har tegnet slike bygninger før.

Cathrine Vigander, partner og daglig leder i Element Arkitekter, blir funnet god nok til å bli invitert av Utenriksdepartementet til å presentere norske skolebygg i København. Hennes arkitektfirma står bak to av de syv nominerte kandidatene til Statens Byggeskikkpris i 2010. Hun regnes også god nok til å undervise studenter ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo, og hun brukes som sensor ved NTNU.

Likevel anser norske kommuner hennes team for ikke å være kvalifisert til å tegne skolebygg, kulturhus, servicebygg eller boliger.

Totalt har arkitektkontoret vært involvert i 53 forskjellige søknader om å bli prekvalifisert for å delta i konkurranser om offentlige prosjekter. Og blitt avvist 53 ganger der begrunnelsen er manglende erfaring fra tilsvarende bygg.

Kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige etater kan nemlig stille krav til kompetanse. Mange tolker dette så strengt at en må ha bygget minst ett, helst flere, tilsvarende bygg. Hvis ikke blir de forhindret fra å være med i konkurranser om nye barneskole, eldresenter eller kulturhus.

Kilde: Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism