19 juni 2010

Statens Byggeskikkpris 2010 til Gjerdrum ungdomsskole

Gjerdrum ungdomsskole er et arkitektonisk forbilde fordi den danner sted, har en utforming som peker inn i fremtiden og er godt planlagt. Prisen deles mellom Kristin Jarmund Arkitekter, landskapsarkitekt Østengen og Berg AS og Gjerdrum kommune.

– Gjerdrum ungdomsskole er et djervt bygg som peker inn i fremtiden. Bygget innordner eller underordner seg ikke omgivelsene, men danner et nytt sted. Det demonstrerer hvordan byggeskikken kan fornyes, sa juryleder Erling Dokk Holm da han begrunnet juryens valg.
Blant kvalitetene juryen trekker fram ved Gjerdrum ungdomsskole er den modige plasseringen av bygget – ikke inne i den tidligere bebyggelsen, men i et åpent jordbrukslandskap. Erling Dokk Holm trakk også fram løsningen med et indre gårdsrom som et slags campus med definerte vegger. Innendørs gir bygget gir ifølge juryen store muligheter for å variere mellom prosjektundervisning i åpne arealer og tradisjonell klasseromsundervisning.
Juryen fremhevet det forbilledlige i at kommunen har strukket seg langt med å etablere en skole med et så moderne og utfordrende formspråk.

Bygget er delt i klare inne- og utesoner. Elevene må skifte til innesko inne og bare holde seg på treplattingen om de skal benytte lufteterassene eller "bryggene" som går ut fra hver undervisningsbase og ut i landskapet.


Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia


Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia


Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia


Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia

Les mer: Hefte med beskrivelse av prisvinner og nominerte

Fram til august vises en utstilling med de nominerte i Kommunal og regionaldepartementets galleri, R5.Kilde: Statens Byggeskikkpris - Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism