18 juni 2010

Statoils nye kontorbygg på Fornebu

Skanska har inngått kontrakt med IT Fornebu om å bygge kontorlokaler for 1,3 milliarder kroner på Fornebu. Leietaker er Statoil.

- Jeg er glad for at vi er valgt ut til å gjennomføre et så stort prosjekt som dette. Det er faktisk en av de største enkeltkontraktene innen bygg vi har fått noen sinne. Kontorbygget for IT Fornebu styrker vår ordrereserve og gjør at vi kan fortsette med å arbeide langsiktig i Osloregionen, som er et av våre kjerneområder. Jeg ønsker å takke oppdragsgiver IT Fornebu for tilliten, og er sikker på at prosjektet vil bli en suksess for alle involverte parter, uttaler Petter Eiken, adm. direktør i Skanska Norge AS.

Prosjektet vil bli gjennomført i totalentreprise. På det meste vil mer enn 600 personer være sysselsatt på prosjektet. Kontorbygget vil bestå av ni etasjer, fordelt på fem lameller. Arkitektkontoret A-lab har tegnet bygget, som har et totalareal på 66 800 kvadratmeter.

Skanska vil gjennomføre prosjektet ut ifra konseptet grønn arbeidsplass, som er Skanska Norges egen miljømerking av byggarbeidsplasser. Ambisjonen er å redusere energiforbruk for blant annet belysning og oppvarming i byggefasen. Dessuten stilles det miljøkrav til kjøretøy og kjemiske produkter.

De nye kontorene til Statoil skal ligge ved siden av det tidligere terminalbygget på Fornebu. Prosjekteringen av prosjektet er allerede igangsatt, og produksjon av bærekonstruksjon og fasade vil starte i løpet av høsten. Byggestart er satt til januar 2011, og prosjektet skal være ferdigstilt i september 2012.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism