21 august 2010

Bølge uten bredde

Ifølge Norges Idrettsforbund er det svært få voksne som driver sin idrettsaktivitet innenfor idrettslag. Grunnene er mange. En av dem er store utfordringer som voksenidretten møter i tilgang til treningstid i haller og gymsaler. I konkurranse med barn og ungdom står organiserte treningsvillige voksne nederst på listen. De må ofte ta til takke med tid tett opp til midnatt eller grytidlig treningstimer.
Lettere til sinns.

Det å få befolkningen mer aktiv er utvilsomt en av de viktigste oppgavene vi kan gjøre for folkehelsen. Det vil være med på å få ned sykefraværet, forebygge livsstilssykdommer og – tillater vi oss å si – gjøre folk lettere til sinns. Det må satses ytterligere på å bygge idrettsanlegg over hele landet, idrettslag må få større tilgang, og til en rimeligere kostnad, kunne bruke dem. Fastlegene må kunne skrive ut trening på blå resept. Og la oss få årlige landsomfattende kampanjer hvor oppfordringen er å komme i gang, trimme, trene eller øke hverdagsaktivitetene.

Kilde: Aftenposten.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism