23 august 2010

Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040

Rapporten til arbeidsgruppen for energieffektivisering ble overlevert kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i dag. Et av forslagene innebærer at alle nybygg må være passivhus allerede fra 2015.

Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres.

Arbeidsgruppa foreslår konkrete tiltak som til sammen kan frigjøre halvparten av energien vi bruker i landets bygningsmasse i dag.
Rapporten gir en oppskrift på hvordan man kan halvere energiforbruket i bygg innen 2040. Ifølge arbeidsgruppa er det fullt mulig selv om både befolkingen og byggmassen øker i perioden, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

I dag bruker den norske bygningsmassen tilsammen 80 terrawatt-timer strøm. For å halvere dette tallet må man sette i gang tiltak i alle typer bygg - både nye og gamle, bolighus og industri.

Passivhus-konseptet er den mest kjente metoden for å oppnå lavere energibruk. Utvalget foreslår at alle nybygg fra 2015 må være passivhus, det vi si et energiforbruk på 70-80 kilowatt-timer per kvadratmeter pr år.

EUs nylig oppdaterte bygningsdirektiv krever at nybygg fra og med 2020 skal være såkalt nesten-0-energi hus: bygg med særlig lavt energibehov som også produserer energi selv.

Det største potensialet for energifrigjøring fins i eksisterende bygg. To tredeler av den eksisterende bygningsmassen utgjøres av boliger. Arbeidsgruppa har blant annet foreslått krav om energieffektive løsninger ved vedlikehold, og krav om passivhusnivå ved totalrehabiliteringer.

Arbeidsgruppen fremhever seks områder som står helt sentralt i arbeidet med energieffektivisering av bygg.

Kilde: Regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism