02 august 2010

Energistrategi for kommunale bygninger

Drammen kommune har store ambisjoner gjennom visjoner og mål fastsatt i kommuneplan og andre plandokumenter. Kommunen deltar i en rekke prosjekter med ulike miljøaspekter. Et viktig mål er å videreutvikle styringssystemer og rapporter som sikrer kunnskap om energiforbruk og drift i hvert enkelt bygg for å avdekke potensialet for gode enkelttiltak og som legges inn i rullerende handlingsplaner.

  • Drammen Eiendom KF har som mål å redusere energiforbruket i eksisterende bygningsmasse med 15 prosent fra 2008 nivå til 2012.
  • Drammen Eiendom KF har som mål å bruke fornybar energi i 50 prosent av bygningsmassen innen 2012.
  • Alle nye bygg over 500 kvadratmeter skal ha et energiforbruk som ligger under til enhver tid gjeldende forskriftskrav.
  • Alle nye bygg over 500 kvadratmeter skal ha fornybar energi som hovedoppvarming fra 2010.

Les strategiplanen for energisparing.Kilde: Drammen kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism