30 august 2010

FNs klimapanel må bli bedre

FNs klimapanel fikk mye kritikk for treg respons da de i vinter ble konfrontert med feil i den fjerde hovedrapporten, samt at ledelsen av panelet i for stor grad uttalte seg politisk. Nå får panelet ståkatrakter, men må forbedre seg på en rekke områder, ifølge en rapport fra InterAcademy Council.

I rapporten hevder en ekspertgruppe at panelet bør endre ledelsesstruktur samt styrke prosedyrene for å håndtere stadig mer kompleks klimaforskning og et mer intenst offentlig søkelys.

Rapporten foreslår at en direktør i full stilling for å ta hånd om den daglige driften og som uttaler seg på panelets vegne. I dag er det Klimapanelets generalsekretær, Rajendra Pachauri som har dette ansvaret. Videre mener ekspertene at det må nedsettes en arbeidsgruppe på maks tolv personer som kan sørge for kontinuerlig styring. Disse må ha relevant erfaring, men ikke nødvendigvis bakgrunn i klimaforskning.

En del av kritikken mot panelet har dreid seg om bruk av kilder som ikke har gjennomgått fagfellevurdering. Her mener ekspertene at retningslinjene for hva som kan inkluderes i rapportene, bør bli klarere.

Les rapporten fra InterAcademy Council

Kilde: CICERO

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism