26 august 2010

Hvordan påvirker passivhus bokvaliteten?

Kan vi lufte på soverommet om natta og kan vi fyre med ved i et passivhus? Må man ut for å høre fuglesangen om våren?
Tre kvaliteter mange nordmenn vet å sette pris på i boligen sin. Det er grunn til å spørre om det kan bli tapte kvaliteter i passivhus. Slike hus bygges med superisolerte vegger, vinduer og dører, og innelufta besørges av ventilasjonsanlegg.
Godt isolerte vinduer og karmer, ingen lufteventiler og minimalt med luftlekkasjer gjennom konstruksjonen, gjør at man knapt kan regne med å høre lyder utenfra, enten det er ønskete lyder som fuglekvitter eller det er støy fra trafikken og naboens motorklipper.


Handlingsplanen for passivhus 2020 som Boligprodusentenes Forening har utarbeidet slår fast at bokomforten er ett av de punktene som bør utredes nærmere før det lages praktisk rettete anvisninger for bygging av passivhus.

- Vår erfaring med lavenergiboliger er at kundene i liten grad etterspør energieffektive løsninger. Vi tror heller ikke at markedsetterspørselen etter passivhusboliger vil bli så stor at dette blir en drivende faktor i utviklingen mot passivhusnivået, sier Boligprodusentenes Forening i sin ”handlingsplan for passivhusnivå 2020”. De påpeker at det ikke er kundene som vil presse på for å få passivhus.

Kilde: Byggmesteren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism