24 august 2010

Konferanser - helsedirektoratet.no

Deltasenteret arrangerer en nasjonal kollektivtransport-konferanse på Radisson Blu Atlantic Hotell i Stavanger den 20. og 21. september i samarbeid med Samferdselsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Statens Vegvesen, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sintef og FFO.

Målgruppen for konferansen er planleggere og andre som jobber med universell utforming, både i offentlig sektor, næringsliv, interesseorganisasjoner, kollektiv- og busselskap og andre.

Ved å samle fagmiljøene ønsker en å belyse utfordringer, spre kunnskap og diskutere strategier og tiltak for å oppnå et tilgjengelig transportsystem. Målet er universell utforming av reisekjeden slik at flest mulig kan benytte seg av de ordinære tilbudene. For at alle reisende skal ha et godt transporttilbud som er pålitelig og innehar vesentlige kvaliteter er det viktig å fokusere på hele reisen fra dør til dør, det som kalles reisekjeden.

Kilde: Helsedirektoratet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism