06 september 2010

Fremtidens boliger med massivtre

Seks boliger i massivtre er klar for bruk i Rena. Boligene er for forsvarets ansatte og skal være med å utvikle massivtresatsingen i Norge fremover. Prosjektet er et samarbeidsprosjektet mellom Forsvarsbygg, Trefylket og Innovasjon Norge.

Byggeprosessen til disse boligene er nyskapende med stort potensial til norsk industrialisering. Dette fordi elementene ferdigproduseres og tilpasses på fabrikken. En industrialisering vil også øke bruken av norsk tre, som er et overordnet mål.

Massivtre er også fremtidens byggemåte i form av stor binding av karbon i trevirket. Under åpningsseansen, 18. august, påpekte Ola Øien (Silvinova AS) at boligkomplekset består av hele ca 1000 m3 tre. Det er et gigantisk karbonlager som tilsvarende ca. 2000 tonn bundet direkte i bygget.

Trebasert Innovasjonsprogram vil også støtte et evalueringsprosjekt av bygget. Prosjektet skal blant annet ta for seg muligheten for industrialisering av byggeelementer og konkurransedyktighet i forhold til annen byggemåte.

Kilde: Innovasjon Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism