15 november 2010

Vinneren av nasjonalmuseet er klar

Statsbygg har nå ferdigstilt arbeidet etter forhandlingene med de tre rangerte vinnerne etter plan- og designkonkurransen om et nytt museumsanlegg for Nasjonalmuseet på Vestbanen.

De to andre konkurrentene i forhandlingene har vært JAJA Architects ApS, København med Urban Transition og Henning Larsen Architects A/S; København med Trylleesken.

Illustrasjon: DiizGroup / Statsbygg

Etter at juryen avsluttet sitt arbeid 12. april i år, har Statsbygg ført forhandlinger med de tre rangerte vinnerne. Forhandlingene har vært krevende for alle parter og  det har vært en reell konkurranse mellom de tre.

Begrunnelse
Etter en helhetlig avveining vurderes tilbudet fra Kleihues + Schuwerk som det beste og det økonomisk mest fordelaktige. Forslaget klarer å kombinere gode og tydelige publikumsarealer med funksjonelle løsninger for å bevare og sikre Nasjonalmuseets samlinger. Dette er en viktig årsak til at forum artis vinner konkurransen om et nytt museumsanlegg på Vestbanen.
Foreløpig framdriftsplan
  • Det vil ventelig kunne signeres kontrakt med vinneren 30.november
  • 2010-2012 Forprosjekt
  • 2012 Ekstern kvalitetssikring
  • 2012/2013 Stortinget behandler saken og fastsetter kostnadsrammen
  • 2014 Byggestart
  • 2017 Nasjonlamuseet kan flytte inn

Kilde: Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism