06 desember 2010

Kultur og badehus

Alstahaug kommune inviterte fem arkitektkontorer til til en plan- og designkonkurranse om kultur- og badehuset i Sandnessjøen. Bygningen skal inneholde bibliotek, galleri, storsal og kino, kafé og badeanlegg med flere basseng.

Konkurransen ble vunnet av L2 Arkitekter, som juryen enstemmig kåret deres forsalg til vinner. «Himmelblå» er et kompakt prosjekt med fire etasjer, noe som gir et godt utgangspunkt for arealeffektivitet og energisparing.

Juryen beskriver vinnerutkastet slik:

Et helhetlig og samlende anlegg med et tydelig og karakteristisk uttrykk vil revitalisere bydelen og forsterke byens signatur og identitet. Formalt og funksjonelt består bygget av 3 elementer lagt oppå hverandre:

Terrenget eller ”sokkelen” utformes i betong evt. med natursteinsforblending, som et åpent, kupert og massivt landskap. Dette tar opp høydeforskjellene mellom Sjøbergsgata og Torolv Kveldulvsonsgate, og inneholder tekniske rom for badeanlegg og kulturhus, underordnede funksjoner som toaletter garderober mv., samt nærings / utleiearealer.

Det åpne og utadvendte ”mellomrommet” i glass innholder eksponerte publikumsfunksjoner som vestibyle, kulturtorg og pausearealer til saler, bibliotek og badeanlegg.

Den svevende ”skyen” i naturfarget aluminium inneholder saler, kulturskole, administrasjon, evt. utvidelse av hotell, samt mulig areal for treningsstudio. Skyen har en lett karakter som speiler skiftende vær og lys, og reflekterer sjøen og himmelens farge og liv.

Det enkle og sammenhengende formspråket gir rom for varierte opplevelser gjennom døgnet og årstidene både sett fra utsiden og innsiden. I bruk vil de samme elementene styrke orienteringen i anlegget og gi rike og spennende opplevelser avhengig av hvor man er i anlegget. Det åpne fellesrommet får et nedre gulv mot sokkelen, som er byggets terreng, og en øvre himmel mot skyen som inneholder byggets mer lukkede rom. Fra det åpne fellesrommet gis vidt utsyn mot omgivelsene. I fellesrommet utfoldes kulturhusets og badeanleggets liv som i en liten by. Kulturhuset blir den lille byen i byen.


Kilde: Alstahaug kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism