07 desember 2010

Rapport om mulig klimalov

- Det er ikke noe juridisk vakuum, men et politisk vakuum. En klimalov vil være et politisk virkemiddel, sa Alexandra Bech Gjørv, da hun presenterte sin rapport om klimalov sammen med WWF.

Rapporten viser at staten ikke mangler virkemidler for å gjennomføre kutt i klimagassutslipp og en omlegging til et lavkarbonsamfunn. Forurensing er forbudt og det finnes et bredt spekter av både juridiske og økonomiske virkemidler i form av påbud, forbud eller kvoter. Men enn så lenge mangler ett virkemiddel som griper over alle de andre.

Gjørv er blitt så overbevist om behovet for en klimalov at hun også anbefaler en grunnlovsendring som pålegger staten å legge forholdene til rette for at samfunnets og naturens ressurser disponeres ut fra en langsiktig tankegang.

Rapporten anbefaler at Norge bruker den britiske klimaloven som modell. Denne loven fastsetter at britiske utslipp må ned med 80 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2050.

Last ned rapporten ”En norsk klimalov”, del 1: WWFs begrunnelse for en norsk klimalov

Last ned rapporten ”En norsk klimalov”, del 2: Utredning fra Advokatfirmaet Hjort

Kilde: WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism