22 februar 2011

Undersøker lyd i rom

2. klasse Master i arkitektur ved AHO presenterer i tidsrommet 11.-16. februar utstillingen "Perceptual layers: akustiske undersøkelser i rom" i AHOs byggehall.

Studentene har utviklet og bygget en serie rom i full skala med ulike akustiske kvaliteter. Hovedfokus har vært å utforske potensialer ved ulik romform og materialitet.

- Et roms akustiske egenskaper er vestentlig for hvordan rommet kan tas i bruk og om det blir oppfattet som egnet og behagelig for opphold og spesifikk aktivitet, forklarer Bente Kleven. - For personer med funksjonshemninger på syn eller hørsel er de akustiske forholdene av svært stor betydning. For arkitekturstudenter er det derfor viktig å skaffe seg erfaringer på hvordan et roms form, størrelse, materialitet samt lydisolerende sjikt mot tilliggende romsoner påvirker de akustiske forholdene, forteller kursansvarlig professor Bente Kleven.

Etter ferdigstillelsen av strukturene vil studentene gjennomføre lydopptak, måle etterklangstid og dokumentere hvordan romsonene fungerer for mennesker med ulik funksjonshemning på syn og hørsel.

Prosjektet er støttet av universell*, som ble opprettet av Kunnskapsdepatementet i 2003 for å fremme universell utforming.

Kilde: www.aho.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism