11 mars 2011

Energibruk i lavenergi- og passivbygg

Det finnes ikke sikker kunnskap om hvor mye energi slike bygg faktisk bruker, verken i Norge eller i lignende land. Xrgia har på vegne av Energi Norge undersøkt hvor mye energi passiv- og lavenergibygg bruker i praksis, og sammenlignet dette med hvor mye det ble beregnet at byggene skulle bruke i forkant.

Rapporten viser at det er store avvik i faktisk forbruk sammenlignet med beregnet energibruk i passiv- og lavenergibygg. Gjennomsnittlig avvik er omlag 50 % i absolutte verdier, men opptil flere hundre prosent i enkeltobservasjoner (enkelte leiligheter eller hus).

I sum bruker likevel byggene vesentlig mer energi enn beregnet målt i prosent. I reelle tall blir det ikke voldsomme mengder energi pr bygg, da beregnet forbruk til oppvarming for passivhus er lavt (15 kWh/år per m2). For et 100 m2 bygg utgjør de en overskridelse på 200 % bare noen få tusen kWh.

Les hele rapporten her.

En avgjørende årsak til avvik er adferd, da identiske bygg kan ha svært ulik energibruk. Innetemperatur og hvordan bygget brukes er viktig for om bygget overholder beregnet energiforbruk. Vi er i tidlig fase med passivhus og er grunn til å tro at de som bor i slike bygg er mer enn vanlig opptatt av energibruk og følgelig bruker mindre energi enn en gjennomsnittlig forbruker.

Kilde: Energi Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism