21 mars 2011

Passivhus bruker mer energi enn forutsatt

Ill: OBOS
En undersøkelse som Energi Norge har fått gjennomført viser at to av tre undersøkte passivhus og lavenergihus bruker mer energi til oppvarming enn forutsatt. Det er også passivhus som bruker mindre energi enn forutsatt, men for flertallet er energibruken høyere. Spesielt for boliger er det stort avvik mellom forventet og faktisk energibruk.

Årsaken til den høyere energibruken kan deles i fem hovedkategorier. Det er feil i bygningskroppen, feil i tekniske anlegg, høyere innetemperatur enn beregnet, feil design av bygget og sist feil bruk av bygget. Rapporten konkluderer med at bruk av bygget er den dominerende faktoren som i fremtiden vil kunne bli avgjørende for hvor mye energibruk som går med til oppvarming.

Emilie Everett, som har vært med på å lage rapporten, påpeker at folk bruker sine hus forskjellig.

– Et viktig spørsmål er jo da i hvor stor grad må brukere endre atferd i denne typen hus for at energibruken skal komme ned i hva som er beregnet i en prosjekteringsfase, og om de faktisk er villige til å gjøre det.

Kilde: TU.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism