11 april 2011

Nominerte til Statens Byggeskikkpris 2011

Det var mange gode kandidater som var påmeldt årets Statens byggeskikkpris. Over 90 bygg ble påmeldt konkurransen. Av dette rekordhøye antall bygg har juryen plukket ut syv som går videre i årets konkurranse. Byggene skal befares av juryen, før det kåres en endelig vinner. Vinneren offentliggjøres 7. juni 2011.

DE NOMINERTE BYGGENE:
Korsgata 5 Leilighetsbygg i Oslo sto ferdig i 2010

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Byggherre: Korsgata 5 AS

Forslagsstillers begrunnelse: Korsgata 5 benytter både tilpasning og kontrast i det arkitektoniske uttrykket. Huset har 12 boenheter, fordelt på seks plan, med varierte leiligheter på 31,5 til 85,5 m² BRA. Det finnes både ett plans og toplans leiligheter i komplekset. Alle leilighetene har sydvendte balkonger på seks kvadratmeter eller mer. De øverste leilighetene har i tillegg private takterrasser. Prosjektet er løst knapt og ”minimalistisk”, med svært arealeffektiv utnyttelse. Jo mindre boligen er, jo viktigere er det at arkitekter har et bevisst forhold til det som foregår inne i boligen. Vi mener K5 er planlagt for fleksible løsninger. I dag har vi et større mangfold av husholdninger; både sosialt, kulturelt og med hensyn til livsvalg. Det gjør oss mer tolerante overfor flere typer boformer. En god boligmasse bør ha samme mangfold.

Juryens uttalelse: K5 er et infill-boligprosjekt som på en nyskapende måte forholder seg til en tett og kompleks urban situasjon.

Short


Studentboligene på Fantoft i Bergen ble oppført i 2010

Arkitekt er 3RW arkitekter
Landskapsarkitekt er Smedsvig landskapsarkitekter AS
Byggherre: SIB- Studentsamskipnaden i Bergen

Forslagsstillers begrunnelse: Bergen trenger gode eksempler på fortetting langs bybanen. Studentboligene er et eksempel på at arkitektur med svært stramme økonomiske rammer også kan være med å skape gode bygningsmiljø. Et jordnært og morsomt prosjekt oppå bybanetunellen og delvis over banesporet.

Juryens uttalelse: Et byutviklingsprosjekt som med et kraftfullt grep forholder seg til den nye bybanen og den eldre studentbyen på Fantoft.

Short

Rommen skole og kulturskole i Oslo ble oppført i 2010

Arkitekt er L2 Arkitekter
Landskapsarkitekt er Østengen og Bergo Landskapsarkitekter
Byggherre er Undervisningsbygg Oslo KF

Forslagsstillers begrunnelse: Rommen skole og kultursenter er en av de første realiserte prosjektene i Groruddalssatsingen. Det er lagt stor vekt på gode møteplasser og tanken om at god arkitektur er attraktivt for brukerne og styrker samholdet i nærmiljøet. Man kan komme til anlegget fra alle kanter. Det er lagt til rette for aktiviteter som gjenspeiler skolen og lokalbefolkningens interesser og behov. Dette kommer til særlig uttrykk gjennom en sjenerøs og lys flerbrukshall, en svært innholdsrik Kultursal, og plassering av folkebibliotek i anlegget.

Juryens uttalelse: Rommen skole og kultursenter ses på som et sjenerøst tilskudd til bydelen, som et møtested med flere tilbud både ute og inne. 

Short

Fyrstikkalleen skole i Oslo var ferdigstilit i 2010

Arkitekt er Gasa arkitekter AS
Landskapsarkitekt er Link arkitektur, landskap
Byggherre er Undervisningsbygg Oslo KF

Forslagsstillers begrunnelse: Fyrstikkalléen skole er et prosjekt som på en inspirerende måte tar i bruk gammel industribebyggelse i et nytt moderne skoleanlegg. F21 er et samlingspunkt i bydelen og et tilskudd til lokalmiljøet. Det er et anlegg der samspillet mellom historiske bygninger og moderne arkitektur gir elvene en unik læringsarena og kan være en katalysator i et område som er under utvikling

Juryens begrunnelse: Med Fyrstikkalleen skole har man skapt en dynamikk mellom det nye og en transformert og oppgradert eldre fabrikkbebyggelse. 

Short


Hamsunsenteret på Hamarøy i Nordland åpnet i 2009

Arkitekt er Steven Holl Architects og LY Arkitekter AS
Landskapsarkitekt er Landskapsfabrikken
Byggherre er Nordland fylkeskommune

Hamsunsenteret består av to bygninger; et tårnbygg i seks etasjer og en kultursal i én etasje. Disse to bygningene er forbundet med hverandre via en underjordisk passasje, og har en gulvflate på henholdsvis 837 m2 og 524 m2. Bygningene danner til sammen et inngangstun som kan benyttes til utendørs arrangementer. Tårnet rommer utstilling, resepsjon, kafé, bibliotek, butikk, garderober/wc og administrasjon. Auditoriet rommer en fleksibel scene med teleskopamfi med 219 sitteplasser som kan brukes til skoleformidling, teater, kino, konserter, foredrag og konferanser med mer.

Juryens uttalelse: Hamsunsenteret står som et stykke ekstraordinær arkitektur som har landet i nordnorge.

Short

Rockheim, Det nasjonale senteret for pop og rock i Trondheim er bygget i 1920 og ferdig oppusset i 2009

Arkitekt er Pir 2 arkitekter
landskapsarkitekt er Agraff
Byggherre er Brattørkaia AS

Forslagsstillers begrunnelse: Bygget gjør meg glad hver eneste dag når jeg ankommer Trondheim etter reise med hurtigbåt fra Fosen for å komme til jobb. Hver dag er det nye farger og grafiske uttrykk på klossen på toppen av bygget og jeg speider etter denne så snart jeg kan få øye på den. Det gamle mel-lageret på kaia har fått nytt liv ved omforming og påbygg og det fylles av rock presentert gjennom alle nymotens teknologiske finurligheter som er gøy for både store og små som kommer på besøk. Du kan til og med få mat servert i restauranten på toppen av bygget og nyte den på terrassen med en fantastisk utsikt over trondheimsfjorden, Fosenalpene og byområdene mot Lade og sentrum. På uteplassen kan du skate på det fine bølgende betongdekket eller du kan sitte på de knallrøde benkene og se på unge som sveiver seg gjennom landskapet, eller du kan trygt følge de røde linjene mellom betongbølgene på din vei over plassen. Bygget ligger dessuten i et område som vil oppleve rivende byutvikling innenfor få år

Juryens uttalelse: Er en visuell spektakulær bygning som bidrar til å vitalisere stedet på en positiv måte. 

Short

Alfaset krematorium i Oslo ble bygget 2009

Arkitekt er Arkitektene AS og Dyrvik arkitekter AS
Landskapsarkitekt er Grindaker Landskapsarkitekter AS
Byggherre er Oslo kommune, gravferdsetaten

Forslagsstillers begrunnelse: Et krematorium er i sitt utgangspunkt et prosessanlegg med sine særlige krav til teknikk, rom og logistikk. Men anlegget må samtidig ivareta de ansattes, pårørendes og omgivelsenes ikke-materielle behov i de forskjellige stadier av prosessen. Alfaset krematorium ble åpnet sommeren 2009. Anlegget er med sine fire ovner ett av nordens største og mest moderne krematorier. Bygningen er åpen og utadvendt. Åpenheten er uvanlig, men vesentlig både for de ansattes opplevelse av sitt arbeid og for samfunnets holdning til kremasjon som begravelsesform.Det nye krematoriet ligger på Alfaset gravlund på Furuset, nær det eksisterende gravkapellet. Anlegget er lett tilgjengelig fra hovedveinettet, men skjermes mot trafikken av voller og vegetasjon.

Juryens begrunnelse: På en verdig og respektfull måte skaper krematoriets langstrakte bygning et fint samspill som organiserer indre funksjoner og ytre

Statens Byggeskikkpris | Facebook

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism