05 april 2011

Vekst i boligbyggingen

Foreløpige tall tyder på at boligbyggingen økte markant i januar og februar 2011 sammenlignet med samme periode året før. Antall igangsatte boliger gikk opp med 24 prosent, mens bruksareal til andre bygg enn boligbygg gikk noe ned.

Det ble gitt igangsettelsestillatelse for til sammen 5 031 nye boliger i januar og februar i år, en oppgang på nærmere 1 000 boliger sammenlignet med samme periode i fjor. I alt er det satt i gang nesten 1,7 millioner kvadratmeter bruksareal, en oppgang på 9 prosent.

I januar-februar er det registrert igangsatt 753 200 kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger. Dette er 3 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Fritidseiendommer, garasjer med mer gikk tilsvarende opp 2 prosent.

Kilde: SSB

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism