07 juni 2011

Hamsunsenteret fikk Statens byggeskikkpris 2011

I konkurranse med seks andre bygg spredt over hele Norge var det Hamsunsenteret som idag fikk Statens byggeskikkpris.

Statens byggeskikkpris er en av de fremste prisene innen norsk arkitektur- og byggebransje. Prisen på 200 000 kroner blir delt mellom arkitektane Steven Holl Architects, LY arkitekter as, landskapsarkitekten Landskapsfabrikken og byggherren Nordland fylkeskommune.

Juryen begrunner prisen slik: Statens Byggeskikkpris for 2011 tildeles Hamsunsenteret, et prosjekt og en arkitektur av svært høy nasjonal og internasjonal klasse. Bygningen overskrider mange vante forestillinger man har om arkitektur. Den både provoserer og begeistrer gjennom sin sterke, klare og utradisjonelle form, og den finner sin nær sagt naturlige plass mot den dramatiske horisonten av nordlandsnatur. Hamsunsenteret er et stykke dypt original arkitektur som beveger på mange plan og som oppfyller alle sine funksjoner på en eksepsjonell spennende og annerledes måte.

Hamsunsenteret hadde aldri blitt realisert uten noen ildsjeler og enkeltpersoners innsats, engasjement, kunnskap og vilje. Avgjørelsen om å engasjere en internasjonalt anerkjent arkitekt har hatt stort betydning for realiseringen av prosjektet. Steven Holl har hatt et nært samarbeid med det norske arkitektkontoret LY arkitekter, som på imponerende vis har klart å ivareta og realisere ideene fra den første skissen til ferdig bygning.

Arkitektene har klart å formidle prosjektets utfordrende konsept og skape forståelse og engasjement hos lokale entreprenører og håndverkere. Hamsunsenteret har dermed blitt et felles prosjekt der alle aktører har følt et sterkt eierskap.

Når Hamsunsenteret i dag er blitt omfavnet av lokalmiljøet og oppnådd internasjonal anerkjennelse, kan det være lett å glemme hvor utopisk prosjektet opprinnelig virket. Det møtte svært mye motstand, både fordi Knut Hamsuns liv innehar en kompleksitet som mange fortsatt ikke kan forsones med og fordi lokaliseringen var omstridt.

Hamsunsenteret har tilført det lille tettstedet ny dynamikk med økt oppmerksomhet og besøk, Prosjektet illustrerer at utradisjonelle satsninger der arkitektur spiller en framtredende rolle også kan bidra til å fremme lokalt reise- og næringsliv.

Statens byggeskikkpris 2011 - Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism