26 juli 2011

Over 10 prosent har transportproblemer

Over 10 prosent av befolkningen har fysiske problemer som begrenser muligheten til å bevege seg utendørs eller bruke transportmidler. Det viser en analyse av data fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen (RVU) 2009.

Ni prosent oppgir at de har varige fysiske problemer som hindrer utfoldelsen, mens to prosent oppgir at problemene er av midlertidig art. Når de med varige problemer først reiser, er det først og fremst bil som brukes.


uukurs.be.no/modul-4

De som har varige fysiske problemer, foretar i snitt 2,48 reiser per dag, mens de som har midlertidige fysiske problemer foretar 3,17 reiser. De funksjonsfriske topper reiseaktiviteten med 3,36 reiser i snitt per dag.

Fysiske problemer med å bruke transportmidler. Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer. TØI rapport 1148/2011. Forfatter: Susanne Nordbakke

Kilde: Transportøkonomisk institutt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism