25 oktober 2011

Strid om visualisering av Bergen i middelalderen

Historieeksperter er ikke nådige i sin kritikk av Filmen om Bergen i 1350.-  Det er en veldig flott film. Men det må da være et enormt sløseri med penger. Filmmakerne har jo ikke brukt kildene de har hatt til rådighet, sier Hans Emil Lidén, som er professor i kunsthistorie og bygningsvern.

-  Hadde filmmakerne virkelig studert de eksisterende kilder og hørt på innvendingene fra fagfolkene, så hadde filmen fått et faglig forsvarlig innhold med en gang. Slik den nå fremtrer, er den dessverre blitt en flopp uten faglig relevans, helt uverdig Byantikvar og Riksantikvar som faginstitusjoner, sier Hans Emil Lidén.

Kilde: bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism