17 mars 2012

Bejublet bibliotekarkitektur, et tilbakeskritt?

Foto OAØ
- Er dette et bibliotekrom bygd for framtida? spør rådgiver Marit Andersen Somby ved Troms fylkesbibliotek i en nettkommentar til at Venneslas nye bibliotek blant annet er innstilt til Statens Byggeskikkpris i gruppa kulturbygg.

I forrige uke forsøkte Andersen Somby å starte debatter om dette bygget i kommentarfeltene til oppslag på Arkitektnytt.no og på Bygg.no. Hun stilte flere kritiske spørsmål som arkitektene, byggherren og/eller Vennesla bibliotek burde ha kunnet svare på, men foreløpig uten resultat:
Fremtidens bibliotekrom må tilpasses for utadrettet formidling av fysiske og digitale media på nye måter, for nye brukergrupper, nye læremetoder og aktiviteter skapt av brukerne. Møteplassfunksjonen er og vil bli, tror vi, det viktigste for bibliotekene i fremtiden. Mange snakker om biblioteket som "samfunnets torg" eller "det tredje sted". Disse "nye" rollene krever at vi har ikke bare estetiske rom, men rom som er funksjonelle og fleksible, og som tar opp i seg alle disse nye rollene og den nye digitale tida. Bibliotekets nye roller krever ny kompetanse og nye rom tilpasset samfunnsoppdraget, lokalsamfunnet og brukernes forskjellige behov. Jeg er veldig interessert i å få vite mer om hvordan arbeidsprosessen har vært og i hvilken grad de ansatte på biblioteket har vært involvert i utformingen av bibliotekrommet. Er dette er bibliotekrom bygd for framtida? For meg virker rommet veldig statisk og skulpturelt.
Marit Andersen Somby er leder for det treårige prosjektet "Bibliotekrom i Troms" og blant annet også hovedstyremedlem i Norsk Bibliotekforening. Hennes spørsmål og ankepunkter går ikke på estetikken – det er et vakkert lokale – men på funksjonalitet og fleksibilitet.Kilde: Bibliotekforum

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism