21 mars 2012

Betongplattformene blir stående i Nordsjøen

Noen av de bunnfaste betonginnretningene på norsk sokkel nærmer seg endt levetid, og det er lite erfaring med fjerning og opphugging av betonginnretninger, og det er lite data å basere analyser på.

Det er ikke risikofritt å fjerne innretninger. Ilandføring av betonginnretningene for opphugging og materialgjenvinning kan medføre risiko for utslipp til sjø, og rivingsoperasjoner på land vil generere støy og støv. Det kreves tilgjengelig arealer, både på land og i sjø, og det kan oppstå konflikter med nærmiljøet.

Etterlatelse av betonginnretninger på stedet er et alternativ til ilandføring, som også kan ha sikkerhetsmessige fordeler og være miljømessig akseptabelt. Etterlatelse vil i liten grad påvirke fiskepopulasjoner, men vil kunne komme i konflikt med fiskeriinteresser på grunn av båndlegging av areal. Etterlatte innretninger må påmonteres lys og navigasjonsutstyr, og faren for konflikt med skipstrafikk vil da være relativt liten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism