03 april 2012

Architecture of Consequence. Arkitektur for framtiden

Utstillingen viser hvordan arkitektur kan skape en mer bærekraftig framtid og bidra til å løse globale utfordringer.

I Ulltveit-Moe-paviljongen presenterer ti anerkjente nederlandske arkitektkontorer mulige svar på samfunnsmessige problemstillinger innen matproduksjon, helse og omsorg, energi, tid, rom og sosiale sammenhenger.

Utstillingen Ildsjeler i Buchersalen knytter temaet til norske forhold. Her tar arkitektkontoret Helen & Hard utgangspunkt i enkeltindivider som brenner for sine ideer og tiltak. I et større perspektiv kan nettopp lokale ildsjeler og deres prosjekter påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Utstillingen er produsert av Netherlands Architecture Institute og presenteres i samarbeid med Nasjonalmuseet. «Ildsjeler» er produsert i et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Helen & Hard.

Les mer om den nederlandske delen av utstillingen:www.architectureofconsequence.nlUtstillingen er aktuell i forhold til samfunnsfag Vg1 og Vg2 i internasjonale forhold og formgivingsfag, design og arkitektur. Se nærmere program i vedlagt PDF.

Faktaark (PDF) om utstillingen

Nasjonalmuseet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism