26 april 2012

Pris for industridesign til trebygg

Industridesigner Ole Petter Wullum ble under klimakonferansen Technoport 2012 tildelt landets gjeveste pris for industridesign. Prisen fikk han for sitt Småhus-prosjekt utviklet for Rindalshytter AS; et modulbasert system for fritidsboliger. Prisen er på 150.000 kroner og er innstiftet av Institutt for Produktdesign ved NTNU og foreningen Norske Industridesignere.

Prisvinneren har med inspirasjon fra tradisjonelle setertun og gårdsgrender utviklet et helt nytt konsept for hytte- og fritidsbolig. Systemet er modulbasert, og man kan selv sette sammen et hyttetun bestående av en eller flere småhus, helt etter egne ønsker og behov. Blant mange fortrinn fremheves det at systemet gjør det mulig å ta vare på naturen på tomta gjennom å berøre lite areal og ved at flere enheter tilpasses tomta og plasseres individuelt.

Utdelingen av en av Norges gjeveste designpriser, Design Award 2011 Technoport, fant sted i Trondheim 17. april. Blant 6 nominerte kandidater endte man altså opp med et miljøvennlig og bærekraftig trekonsept som vinner. Bak prisen står Institutt for produktdesign ved NTNU i samarbeid med Norske Industridesignere NID og Partnere for nyskaping; NTE, SpareBank1 SMN, SINTEF og NTNU. På de syv årene prisen har eksistert har den klart å bli en av landets mest høythengende priser for designere, og de nominerte holder hvert år internasjonalt nivå.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism