16 juni 2012

Vil utrydde granskog på Vestlandet og i Nord-Norge

En ny oversikt over fremmede arter i norsk natur svartelister sitkagran, den vanligste fremmede tresorten i norsk skogbruk. Dette har ført til jubel blant miljøvernere, og tilsvarende raseri blant skogeiere.

- Gran hører naturlig ikke hjemme på Vestlandet og nord for Saltfjellet. Vi er forpliktet etter FNs biokonvensjonen å fjerne arter som ikke hører hjemme her, påpeker WWFs skogbiolog Trude Myhre.

- I motsetning til mange av de andre fremmede artene, som har kommet hit utilsiktet, har staten betalt skogeiere for å plante ut sitka. Spesielt etter krigen. Da skulle landet bygges ved å kle kysten og fjellene med gran. Vi er nå i den absurde situasjon at staten subsidierer utplanting av sitkagran i skogbruksområder, samtidig som den betaler for å fjerne sitkagran der den har spredt seg utenfor skogbruksområdet, sier Myhre.

- Skal vi hugge bort all sitkagran, tilvarer det 500.000 mål skog. Det tilsvarer igjen 1 million tonn CO2 - like mye som man har som mål om å rense på Mongstad i løpet av ett år. Det er temmelig spesielt at en miljøorganisasjon kommer med et slikt krav, sier sier Jarle Einar Holberg, næringspolitisk sjef i Allskog.

- Jeg synes det foreligger dårlige vitenskapelige bevis for at sitka har store negative effekter på artsmangfoldet i norsk natur. Det er tvert undersøkelser fra våre naboland som viser at det er positive effekter av å få inn flere treslag. Med tanke på kystbefolkningens mulighet for rekreasjon og utsikt kan det være innvendinger mot Sitka. Det kan bli vanskeligere å ta seg frem i terrenget. Men dette handler mest om estetikk, mener Bernt Håvard Øien ved Norsk institutt for skog og landskap.

Trude Myhre i WWF mener sitkagran ikke har den positive klimaeffekt som skogeierne hevder, og at Norge heller bør satse på vern av naturlig skog.

- Skogeierne måler bare CO2 lagring i trestammen i sine regnestykker. De glemmer alt som lagres i jordsmonnet. Humuslaget i naturlig skog er stappfullt av karbon. Jo større humuslaget blir, jo mer karbon akkumuleres. Derfor er skogvern et viktig klimatiltak. Hvis du besøker en granplantasje er bakken helt død. Der er det ikke noe humuslag men en fullstendig monokultur - som en brunsvidd ørken. Det er et viktig klimaperspektiv som skogbransjen bevisst utelater å nevne.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism