05 juli 2012

Bygger sykkelveger for en milliard

Kommende sykkelfelt på Ilevollen i Trondheim.
Statens vegvesen vil fra 2010-2013 bygge sykkelveger for om lag en milliard kroner. Men Vegvesenet vil bygge færre kilometer enn planlagt, på grunn av økte kostnader. [05.07.2012]

Retningen i Nasjonal transportplan er klar: I byområder skal sykkel, gåing og kollektivtrafikk ta trafikkveksten i årene som kommer.

- Vi er nå inne i tredje år i handlingsprogramperioden som går fra 2010-2013. Ved utløpet av 2012 vil vi ha brukt ca. 70 % av midlene som er planlagt til sykkelveg i fireårsperioden, sier direktør for trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen i Statens vegvesen, Marit Brandtsegg.

Når det gjelder selve byggingen av gang- og sykkelveger, har kostnadene økt slik at det koster mer å bygge per kilometer enn Statens vegvesen estimerte. - Det betyr at vi får færre kilometer enn planlagt, sier Brandtsegg.

Utkastet til budsjett for 2013, som ble sendt fylkeskommunene i mai måned, innebærer at i løpet av neste år vil ca. 95 % av rammen for fireårsperioden bli brukt. Men det er først når budsjettet legges fram i oktober at vi får den endelige fasiten på hva vi skal bygge sykkelveger for neste år, sier Brandtsegg.

Statens vegvesen har en viktig rolle i sykkelsatsingen. Vi har ansvaret for å bygge sykkelveger ved riksvegene, og vi har et pådriveransvar overfor fylkeskommuner og kommuner. Etter at fylkene overtok ansvaret for en betydelig større del av vegnettet i 2010, medfører det at fylkene har et betydelig større ansvar også for tilrettelegging for gående og syklende.

-Alle må ta mer ansvar for satsingen på sykkelveger og et sammenhengende sykkelvegnett. I tillegg til det ansvaret SVV har, må også fylkeskommunene og kommunene prioritere sykkelveger, sier Brandsegg. Befolkningsveksten kommer i byene, og vi må ta et felles ansvar for transportveksten. – Vi vet flere ville ha syklet dersom det var flere sykkelveger, og vi må sammen gjøre et løft for å få det til, avslutter hun.

Kilde: vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism