16 juli 2012

Kontorkoloss på Fornebu under planlegging

Om halvannet år blir trolig Hangar 4 revet for å gi plass til Fornebus neste store hovedkontorprosjekt – en kontorkoloss på iallfall 60.000 kvm, med kjøpesenter tvers over veien og T-banestasjon med direkte forbindelse til Majorstuen «mer eller mindre i kjelleren».

Grunneiere og utbyggere på Fornebu rir på en bølge av optimisme nå når Fornebubanen rykker nærmere – takket være utsiktene til et spleiselag av offentlige og private midler.Nøkkelen til en slik fellesskapsfinansiering er at grunneierne får lov til å bygge mer enn dagens regulering tillater – mot at de bidrar økonomisk til utbygging av metroen. Ruter anslår at private må spytte inn om lag 600 nye millioner på toppen av tidligere grunneierbidrag. Det indikerer en arealmessig merutnyttelse på 75.000 kvm fordelt ut over Fornebulandet.

Flere tror det er rom for opptil 200.000 kvm merutnyttelse langs den nye banetraseen.

IT Fornebu Properties mener hele Koksa-området må reguleres på nytt, og vil ta dette opp med kommunen etter ferien. Boligutbyggingen på området tilhører neste utbyggingsfase, og er ennå ikke regulert.

Kilde: Budstikka

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism