31 juli 2012

På tiden med ny kommunal boligbygging?

Oslo ikke i nærheten av å bygge boligene som trengs leser jeg i Aftenposten, men i samme artikkel står det at Oslo allerede i dag har rundt 22 000 byggeklare boligtomter. Problemet er at utbyggere kvier seg for å bygge ut før veier, kollektivtrafikk og annen infrastruktur er på plass. Området Gjersrud/Stensrud i Søndre Nordstrand er et slikt eksempel, med potensial for 5000 boliger.

-  Uansett hva kommunen hadde gjort på Gjersrud/Stensrud, hadde det ikke kommet i gang noen utbygging. Interessen fra utbyggerne har ikke akkurat vært enorm, sier Folke Fredriksen (H).

Modell av Torshovkvartalene (Torshovbyen). Sannsynligvis fra 1920-tallet.
Albumtittel: "Fotografier over Kristiania kommunes boligbebyggelse".

Det litt "morsomme" er jo at dette er det "frie" markedet i praksis. Pengene søker dit hvor avkastningen er størst, og det er ikke i de østlige delene av Oslo, eller for langt unna sentrum.

Boligbygging i kommunal regi er noe som begynner å bli en hundre år gammel ide. Kanskje på tide å vekke den til live igjen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism