30 juli 2012

- Tatt ved nesen av Nøstet-utbyggere

Byplanlegging, utvikling og fortetting er ingen enkel øvelse, spesielt ikke i en by der en ikke har tradisjon for å stille strenge krev til private utbyggere. BIT Teatergarasjen og bystyrepolitikere føler seg nå lurt av utbyggerne som rev et eksisterende teaterlokale, og nå sier det er uaktuelt å erstatte det. Det etter at kulturargumentene ble brukt for å få gjennom en høy utnyttelsesgrad.- Neumann har brukt oss i systemet for å få reguleringsplanen gjennom. Premisset for forhandlingene var at Teatergarasjen skulle bygges ut. Det var klinkende klart. Oss bekjent gikk Constructa inn i prosjektet med åpne øyne, og var informert om forpliktelsene som lå i prosjektet da de kjøpte det, sier Sven Åge Birkeland, teatersjef ved BIT Teatergarasjen.

Samtlige bystyrepolitikere BT har snakket med, som var med i behandlingen av reguleringsplanen i 2007, oppfattet det også som at det var en soleklar forutsetning at Neumann Eiendom skulle erstatte teaterbygget som ble revet.

- Teatergarasjen var en forutsetning for reguleringsplanen, forteller Anne Gine Hestetun (Ap). Hun var leder for Komité for miljø og byutvikling frem til valget i 2007. Det var denne komiteen som avga innstilling til bystyret i saken.

I reguleringsplanen er en del av bygget regulert som "allmennyttig formål/forsamlingslokale". Teatergarasjen er ikke nevnt i planen. Kommunen var orientert om avtalen mellom BIT og Neumann, og det skal ha vært flere møter mellom partene. Men avtalen ble aldri kontraktsfestet.

Birkeland anslår at Neumann tjente mellom 70 og 120 millioner kroner på å fjerne Teatergarasjen og noen underjordiske garasjer fra plantegningene.

Kilde: bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism