15 august 2012

Ber om kraftigere satsing på sykkel

Arkitektnytt har snakket med Trond Berget, arkitekt og seniorrådgiver i Syklistenes Landsforening, om Nasjonal sykkelstrategi 2014–2023. Dokumentet er et grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP), som setter de nasjonale målene for satsingen på sykkel.

Arkitektnytt spør Berget, som deltok i arbeidet med dokumentet, i hvilken grad man kan kalle rapporten en satsing.

– Jeg vil heller kalle det en svekkelse. De nasjonale målene var, i forrige NTP, at åtte prosent av transportandelen skulle være på sykkel. Målet som nå foreslås til neste NTP, er fortsatt åtte prosent. Det betyr en utsettelse av målet med fire år. Det er en svekkelse.

Det totale antallet reiser har økt og antall sykkelreiser har stått mer eller mindre stille derfor har prosentandelen av sykkelreiser sunket. Fagdirektøren er enig i at utviklingen prosentvis har gått feil vei.

Når det gjelder veiutbygging, gir veianlegg for sykkel størst samfunnsøkonomisk gevinst av alle transportformer. Det er billigere å bygge sykkelvei enn noen annen type veianlegg, forteller Trond Berget.

– Hva konkret kan arkitekter og landskapsarkitekter gjøre for syklistene?

– Jeg holder kurs for planleggere om tilrettelegging for sykkel, og det viktigste jeg sier, er: Start med kryssene. De er det viktigste, de er alfa og omega. Og så er det viktig at syklisten føler seg prioritert i trafikkbildet.

– Arkitekter og landskapsarkitekter skylder ofte på hverandre når ting ikke er bra nok, og mener at vi ikke tar nok ansvar. Hvilke andre er det som bør ta ansvar for å bedre syklingens kår?

– Finansdepartementet må gi økonomiske insentiver til arbeidsreiser med sykkel og kollektivtransport i stedet for til bilbruk, slik det er i dag. Det virker, det vet vi.

Kilde: Arkitektnytt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism