13 september 2012

- La barna sykle til skolen

Foto: sandcastlematt
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen utfordrer skoleverkets regler om at skolebarn ikke får sykle før gjennomført sykkelopplæring i 5. klassetrinn. - Dagens regelverk fremstår som for stramt og for lite fleksibelt. 

- Kvaliteten og trafikksikkerheten på skolevegene varierer svært fra skole til skole, sier vegdirektøren. Ved mange skoler er det helt på sin plass å holde et stramt regime, men det ved mange andre burde være godt mulig å la skolebarna sykle trygt til og fra skolen. I dialog mellom foreldre og skole/kommune må det kunne åpnes for å tillate skolebarna å sykle til og fra skolen -med foreldre - før 5. trinn dersom skolevegen er trafikksikker og foreldene mener at barnet er egnet til det, sier Gustavsen.

Ikke bare har vegdirektøren fokus på folkehelseperspektivet, men også viktigheten å forme dagens unge til å bli aktive syklister.

- Frafallet fra sykkel som transportmiddel er direkte påtakelig når de unge kommer i slutten av ungdomstiden. Her har vi også en gylden mulighet til å bidra til å forme dagens barn og unge til å fortsette å bli aktive syklister, sier Gustavsen.

Statens vegvesens tall viser også markante nedganger i skadde syklister på veg til og fra skolen. Siden 2001 har fire mistet livet på sykkel til og fra skole, fordelt på ett dødsfall i 2003, 2007, 2008 og 2010. Tallene for lett skadde viser en halvering fra 2007 til dagens nivå.

Tidligere var skoleveien en arena for daglig fysisk aktivitet. Reisevanedata viser at slik er det ikke lenger.

- Trygge skoleveger er viktig. Mye er blitt gjort på dette området av kommuner, fylker og oss i Statens vegvesen. Mange skoler ligger fint til i forhold til trafikksikker og trygg skoleveg, midt i boligområder, og landlige omgivelser. Det er bygd flere separate gang- og sykkelveger, underganger, farten er redusert slik at mange har trafikksikre og trygge skoleveger. Lover, retningslinjer og forskrifter er til for å beskytte de svake - og felles sykkelopplæring i skolen er flott. Men det er forskjeller mellom barn, sier Gustavsen.
Kilde: vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism