23 november 2012

Standardkontrakter for håndverkstjenester på bolig

- Mange er usikre på hvordan man skal sikre en god avtale for å få utført bygge- og håndverkertjenester i Norge. Myndighetene har nå gjort et antall kontrakter gratis og tilgjengelige for alle. Dette er viktig for forbrukerne, sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen.

Avtaler med klare avtaler om oppstartstidspunkt, tidsfrister, priser på tjenestene og materialvalg er det viktigste bidraget til å redusere mulig uenighet mellom forbrukere og håndverkere i ettertid. Samtidig vil bruk av kontrakter være viktig for å redusere forekomsten av svart arbeid innen byggebransjen.

Når man skal pusse opp eller bygge bolig, er forberedelsene viktig. Det er viktig at partene inngår en skriftlig kontrakt. Derfor er det nå laget standardkontrakter for håndverkstjenester på bolig, for alt fra små vedlikeholdsarbeider til overtakelse av nybygg.

Kontraktene kan lastes ned på nettsidene til Standard Norge, og finnes også via Forbrukerrådets nettsider.

Dette er kontraktene:

http://eblanketter.standard.no/forbrukerblanketter/templates/Default.aspx?JScript=1

En annen fordel med å benytte standardkontraktene er at de til enhver tid skal være oppdatert i forhold til lovverk og forskrifter på byggområdet.

For forbrukerne betyr dette at ved å benytte seg av disse kontraktene kan man være trygg på at ens lovfestede rettigheter ivaretas ved en eventuell tvist i etterkant av arbeidet.

Målet er at det arbeidet som nå er utført bidrar til at det blir tryggere å være forbruker og enklere å være håndverker. Dette vil lette forbrukerhverdagen for begge parter.

SIFO har tidligere vist at håndverkerbransjen på tidligere var en av de bransjene som hadde minst tillit i befolkningen. I EUs Market Scoreboard, som årlig undersøker 50 ulike markeder, lå håndverkertjenester i Norge i 2010 på 5. plass fra bunnen. Dette er forhåpentligvis et tiltak som vil endre på dette.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism