08 desember 2012

Det totale energiregnskapet bør være avgjørende

Flere tar nå til orde for å la det totale energiregnskapet være avgjørende, ikke bare selve bygningskroppens egenskaper, og at dette bør gjelde alle typer bygg.

- I passivhus-konseptet har det etter min oppfatning blitt overfokusert på selve bygningskroppen. Kanskje er dette fordi konseptet er utviklet av bygningsingeniører og arkitekter. Jeg mener at framtidens boliger og yrkesbygg må både ha en god bygningskropp og varme- og kjøletekniske installasjoner av høy kvalitet, sier energispesialist Jørn Stene hos COWI AS.

- Som et eksempel på hva høyeffektiv varmegjenvinning, hva en energieffektiv varmepumpe (med overhetningsvarmeveksler) og et termisk varmelager kan gjøre med energibruken i en helt vanlig bolig bruker jeg å vise til boligen til professor Per Fahlén i Sverige: I boligen helt fra 1979 på 150 m2 har professoren greid å redusere totalt årlig varmebehov fra 25.000 til ca. 9 000 kWh/m², sier Stene.

Slike løsninger vil gi større fleksibilitet mht. termisk inneklima, dvs. ingen problemer med overtemperatur og dårlig termisk komfort om sommeren.

Kilde: VVSForum.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism