04 desember 2012

Ingen skal sykle i snø og slaps

Foto: normalityrelief
Syklistenes landsforening undersøkte i år hvordan syklister i 30 sykkelbyer vurderer vinterdrifta.

- På en skala fra 1- 5 der fem er best, får Oslo en av de laveste karakterene på rett under 2. Snittet for alle 30 byene for vinterdrift er 2,4 – så man kan godt si at syklister ikke er spesielt fornøyd med vinterdrift i hovedstaden heller. Det er spesielt det kommunale sykkelvegnettet som driftes for dårlig. De tilbakemeldinger som vi har fått er at de statlige sykkelvegene gis en OK prioritet om vinteren, sier Rune Gjøs som er generalsekretær i Syklistene landsforening.

- Skal vi oppnå det vegdirektøren vil ogmålet i NTP om at trafikkveksten i byer blant annet skal skje på sykkel, er god vinterdrift avgjørende. Det er ikke vanskelig å få til, dette handler om holdningsendring, sier Jon Berg som jobber med drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Hvis entreprenørene gjør det de skal, og Statens vegvesen sjekker at de virkelig gjør det, skal det være greit å sykle på vinterføre. Statens vegvesen har revidert standardarden for drift og vedlikehold. Her er det beskrevet krav både til drift og vedlikehold, renhold og asfalt på sykkelveger.

- Nytt er at i bymessig strøk med høy gang-sykkeltrafikk skal gang- og sykkelvegen være bar. Et eksempel på dette er Oslo, der er det hovedsykkelvegnett som har høyere standard og bra forhold. På resten av gang- og sykkelvegene er det tillat med en jevn snø/is-såle, men det skal ikke være løs snø, ikke glatt, og ikke ujevnheter over to cm. Og uansett standard gjelder kravene hele området. Det skal ikke ligge snøhauger verken i sykkelfelt, ved gangfelt eller på holdeplasser, påpeker Berg.

Syklister som sliter med snø og slaps og holke kan kontakte vegtrafikksentralen på 175. Der kan de finne ut hvem som er entreprenør og gi beskjed til både den og byggherre.

Kilde: Vegen og vi

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism