10 desember 2012

Studenter foreslår ny bruk av bryggene i Trondheim

Arkitektstudentene på videregående kurs i bygningsvern skal lage prosjekter for ny bruk av Bryggene i Kjøpmannsgata i Trondheim. Tre priser deles ut til prosjektene som er best på tilgjengelighet.

Bryggene i Trondheim er ikoner for byens lange historie som handelssentrum og sjøfartsby. I dag står mange av dem tomme, og det er en utfordring å finne ny bruk som samtidig ivaretar deres kulturhistoriske verdi. Herunder er det en stor utfordring å finne skånsomme måter å gjøre bryggene tilgjengelige for alle.

Foto: Anne Cathrine Nyberg

Temaet for prisen er tilgjengelighet. Begrepet omfatter i denne sammenhengen også «kulturell tilgjengelighet», det vil si hvordan tiltaket gjør bygningen til en kulturell/opplevelsesmessig ressurs for ulike brukergrupper.

Trondheim kommune har for tiden stor fokus på bryggenes framtid, og prosjektene skal senere stilles ut i Trondheim sentrum.

Utdelingen skjer den 14. desember kl. 11.00 i Mellomrommet, Sentralbygg 1 på Gløshaugen.

Kilde: NTNU

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism