21 januar 2013

Ønsker kandidater til årets trebyggeri 2012

Det er økende interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert flere større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, et økende miljøfokus og utvikling av nye konsepter og løsninger. For å markere den positive utviklingen og sette fokus på innovativ trearkitektur og spennende bruk av tre, vil Treteknisk og Trefokus sammen med Byggeindustrien, dele ut prisen ”Årets trebyggeri 2012” under Byggedagene 6. mars.

Det nomineres tre byggerier. Av disse deles det ut en 1. premie og med ”hederlig omtale” til de to andre. 1. premie er en treskulptur til byggherren med diplom til arkitekt og rådgiver.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. Her er noen kriterier for bedømning:
  • Innovativ og/eller spennende trebruk 
  • Høy arkitektonisk kvalitet 
  • Miljøfokus/passivhus/lavenergi standard
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
  • Bidratt til leverandørutvikling
Kilde: Treteknisk

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism