23 januar 2013

Obamas klimaløfte

Det var to offensive avsnitt om kamp mot klimaendringer i president Barack Obamas innsettelsestale mandag. Selv om han ikke fikk igjennom noen ny klimalov, har Obama brukt fullmaktene han har i eksisterende lovverk. Kravene til biler er skjerpet, og det har fått utslippene ned. Kravene til ny kraftproduksjon skjerpes, og det vil gjøre det uaktuelt å bygge ny kullkraft.

Nå kan det komme nye reguleringer. Mest aktuelt er utslippskrav til eksisterende kraftverk, skjerpede energikrav til bygninger og nye effektivitetskrav for tyngre kjøretøyer. Det kan også komme strengere pålegg om tiltak for å hindre lekkasjer av den potente klimagassen metan fra USAs voksende skifergassindustri.Den virkelige klimatesten for Obama er om han får gjennom tiltak som reduserer forbruk av fossil energi i USA, og om han bidrar til at det kommer på plass en ny internasjonal klimaavtale i 2015. Ikke om han stopper et oljerør fra Canada.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism