04 februar 2013

Solcelleenergi ødelegger ikke naturen

En ny WWF-rapport om fornybar solcelleenergi viser at hvis hele verdens energiforbruk kom fra fornybar solcelleteknologi, vil kun en forsvinnende liten del av våre totale landområder bli påvirket. Dette strider mot den vanlige oppfatningen om at solenergiprosjekter tar opp store landområder og ødelegger naturen.

"Solar PV Atlas: solar power in harmony with nature" viser gjennom syv eksempler hvordan mindre enn 1 prosent av totale landområder blir berørt hvis det alt energiforbruk i 2050 blir dekket av solenergiprosjekter alene.

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom WWF, First Solar, 3TIER og Fresh Generation, og er basert på studier i Indonesia, Madagaskar, Mexico, Marokko, Sør Afrika, Tyrkia og den indiske delstaten Madhya Pradesh. Disse landene representerer ulike geografiske, demografiske, økonomiske og politiske strukturer, i tillegg til omfattende og varierte naturverdier. Alle områdene har gode solforhold og et stort portensial for å bruke solcelleteknologi til energiproduksjon.

Den nye rapporten støtter WWFs visjon om et 100 prosent fornybart samfunn innen 2050.

Kilde: WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism