03 mars 2013

Massivtre med integrert akustisk demping

Ut ifra krysslimt massivtre er det mulig å lage et lyddempende element med ganske enkle midler. Dette kommer fram i en detaljert rapport fra Treteknisk institutt.

En Helmholz-resonator, også kalt ”flaskeresonator”, oppstår når luftmassen i ”flaskehalsen” svinger i resonans mot det fjærende, avstengte luftrommet i flasken. Også i et massivtreelement kan luftrom dannes ved å fjerne lameller i midtsjiktet, og ”flaskehalsen” blir slissen som sages inn fra eksponert side. Hulrommet dempes med en fiberduk under slissen eller, mer praktisk, fylles med et lydabsorberende materiale.

Massivtreelementer har i utgangspunktet gode egenskaper mht. styrke og stivhet. I forbindelse med utviklingen av et modifisert massivtreelement med sikte på å oppnå gode akustiske egenskaper mht. reduksjon av etterklangstid i rom, var det behov for å se nærmere på hvordan en slik modifisering påvirket styrke- og stivhetsegenskap­ene. Et slik modifisert element skal ha gode akustiske egenskaper og samtidig ivareta egenskapen som avstivende skive i bygg. Den reduserte bærekapasiteten er minimal fordi slissene i yttersjiktet ikke har en større perforeringsgrad enn 7 % og slissene ikke går helt ut til opplegg.

Elementene ble brukt i biblioteket på nye Hadeland vgs. Det ble levert 1440 m2akustikkelementer. Disse overflatene bidro med ca. 2/3 av absorpsjonsmengden for reduksjon av etterklangstiden mindre enn ett sekund, som er beregnet etter måling i ferdig rom med møblering som ble gjort 7. september 2012.

Dessverre ble bedriften som utviklet produktet, Moelven Massivtre (MMT), avviklet slik at dette nye akustikkelementet ikke ble solgt til flere enn prøve­prosjektet som beskrives i rapporten, men med denne beskrivelsen bør det være mulig å bestille massivtreelement med tilsvarende egenskaper hos andre leverandører.

Treteknisk - Publikasjoner

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism