13 april 2013

Analyseverktøyet SimCity

Siste spill i SimCity-serien kom ut i mars. Dette er data-spillet for alle med en ordfører eller byplanlegger i mag-en. Du starter med et helt øde område før du kobler deg til den regionale motorveien. Deretter legger du ut veier som vil danne strukturen i byen, så bestemmer du hvor det skal bygges boliger, butikker og fabrikker.

– Jeg har aldri i løpet av hele mitt liv spilt et eneste dataspill, sier professor Terje Wessel da han kommer inn på kontoret til førsteamanuensis Per Gunnar Røe. Han har ikke en gang spilt kabal på pc-en.Begge fagekspertene kommenterer at bydannelsene i SimCity starter med et helt tomt område. – Du starter helt på scratch her, men europeiske byer, og tross alt en del amerikanske byer, forholder seg til noe som er der fra før av; tradisjoner og bygninger som er vernet. Det er mye som er slik at du ikke bare kan endre på ting, legger Røe til. Wessel og Røe spiller i en time før andre plikter kaller. De får ikke bygd en metropol med deres personlige preg.

Et spill som SimCity krever kanskje en del timers spilling før man får noe ut av det, men kan Terje Wessel fremdeles si at datamaskinen alltid har vært et arbeidsverktøy? Eller sagt på en annen måte: Fikk han og Per Gunnar Røe et faglig utbytte av å bruke spillet som et analyseverktøy i forskningen? – Vi kunne ikke brukt det for en norsk by. Det er så altfor store forskjeller fra premissene for norsk byutvikling, konkluderer Røe.

– Men det er helt klart at det er utrolig tankevekkende å simulere på denne måten, sier Wessel, som mener at konseptet absolutt har noe for seg.

– Så om det hadde kommet et norsk eller europeisk spill, som er litt nærmere våre idealer for byutvikling, så tror jeg det hadde vært veldig bra, og ikke minst pedagogisk, fortsetter han. Røe er enig.

– Absolutt, hvis man kunne puttet inn lover og regler, velferdspolitikk og overføringer fra staten. Dette blir på en måte byplanlegging for FrP-ere, sier Per Gunnar Røe om den uregulerte byplanleggingen uten statlige overføringer i SimCity.

Kilde: Samfunnsgeografen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism