27 mai 2013

Dødsbranner ofte knyttet til alkoholrus

Norsk brannvernforening står bak en ny studie som viser at nær halvparten av alle dødsbranner involverer personer som har vært alkoholpåvirket. Over halvparten av disse hadde selv forårsaket brannen.

- At dødsbranner ofte involverer alkoholpåvirkede personer er ikke nytt. Det nye og mest interessante funnet i vår studie, var at over halvparten av de omkomne selv hadde forårsaket brannen, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Det er først og fremst kombinasjonen; menn som drikker i helgene og som tilbereder mat på eller i komfyren, som bidrar til slike høye tall. - I vårt utvalg er det en betydelig overrepresentasjon av menn. Hele 85 prosent av alle som omkom med påvist alkohol i blodet, var menn, opplyser Kalheim.

Hovedfunn:
  • 47 prosent av alle branndøde hadde alkohol i blodet
  • Minimum 54 prosent av de som omkom i brann med påvist alkohol i blodet, hadde selv forårsaket brannen
  • Hele 85 prosent av de omkomne med alkohol i blodet, var menn, med overvekt av de mellom 20-50 år
  • 70 prosent flere dødsbranner i helgene med alkoholpåvirkede ofre
  • 33 prosent av alle alkoholrelaterte dødsbranner, skyldes tørrkoking

Kilde: Brannvernforeningen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism