22 mai 2013

Hageeiere kan stanse humlens flukt

Foto: Lans8/Wikipedia
Det finnes totalt 250 humlearter i verden. 34 av disse finnes i Norge, hvorav seks arter er utrydningstruet, Dette skyldes blant annet det stadig mer intensive landbruket med få plantearter og bruk av sprøytemidler. Også klimaendringene slår uheldig ut for humler, bier og andre insekter. Varmere vær fører til endringer i vekstsesongene og gjør det vanskeligere for insektene og plantene å møtes til riktig tidspunkt, når pollenkornene har behov for hjelp til å komme seg til andre planter, og insektene trenger mat.

I tillegg til en mangfoldig hage hvor sprøytemidler er bannlyst, er det også viktig å ha de rette plantene til rett tid, slik at humlene finner rikelig med nektar og pollen når de har størst behov for det, opplyser Tove Berg, direktør i Det norske hageselskap.

- Hvilke planter er velegnet for humlene nå på vårparten?

- Hageeiere må tåle å se løvetann og ugress, og hvis de har selje må de ta vare på den. Hvis ikke forsvinner humlene, forklarer Ørjan Totland, professor ved Universitetet for miljø og biovitenskap.

- Av blomsterplanter kan jeg nevne russeblåstjerne, lavendel og solsikke. Tomat, jordbær, bringebær og squash er egnede nytteplanter, svarer Berg.

Kilde: Dagsavisen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism